Przejdź do głównej zawartości

Posty

Istota i praktyka prawa ochrony danych osobowych

Istotą pojmowania prawa ochrony danych osobowych jest osiągnięcie stanu świadomości potrzeby jego stosowania. Praktyką - jest dbanie o dowody potwierdzające fakt istnienia owego stanu świadomości. A "najwłaściwszymi" dowodami są dokumenty najlepiej takie, których konieczność funkcjonowania definiują przepisy prawa ochrony danych osobowych.
Najnowsze posty

Etapy wprowadzenia w RODO

Zbudowanie stanu zaistnienia świadomości pojmowania prawa ochrony danych osobowych Pod adresem https://goo.gl/fPsXvc wskazuję i wstępnie wyjaśniam kolejne konieczne etapy wprowadzenia organizacji w RODO (przed 25 maja 2018 roku), które muszą być podporządkowane zasadzie „rozliczalności”. Dość szczegółowo opisałem pierwsze działanie (etap) „wdrażania RODO”, którym jest zbudowanie stanu zaistnienia świadomości pojmowania prawa ochrony danych osobowych, tak w bieżącym i obowiązującym jeszcze stanie prawnym – UODO, jak i w przyszłym (choć także już obowiązującym – co dla wielu brzmi niespodziewanie jakoś „odkrywczo”) stanie prawnym – RODO. Moje obecne doświadczenie jest już takie, że z przekonaniem twierdzę i dowieść potrafię, że bez wzniesienia "Katedry Świadomości" w RODO wejść się nie da. Wbrew mocno wyolbrzymionym doniesieniom medialnym – nie ma tu jednak żadnej „rewolucji” (…a to kolejne „ciekawe odkrycie”). Mamy jednak do czynienia z dość istotną ewolucją pojęcia „chroni

Uwrażliwianie na RODO

Uwrażliwianie na RODO …czyli na pojmowanie nowego prawa ochrony danych osobowych Istotą pojmowania prawa ochrony danych osobowych jest osiągnięcie stanu świadomości potrzeby jego stosowania.  Praktyką - jest dbanie o dowody potwierdzające fakt istnienia owego stanu świadomości i w konsekwencji także dbanie o dowody zgodnego z prawem czynienia tego, co się z danymi osobowymi u Ciebie czyni… https://www.slideshare.net/KrzysztofSugocki/rodohohohoo RODOhohohoo from Krzysztof Sługocki

Chronić? – czyli co robić?

Dane osobowe? – czyli co? Chronić? – czyli co robić?  …a może raczej czego nie robić? …no nie, żeby wyszło na to, że się chroni, to chyba jednak trzeba coś robić? No, ale co i jak? Czyli co to znaczy „chronić dane osobowe”? …no i jak dowieść, że się chroni dane osobowe? …czyli co to znaczy „chronić dane osobowe”? …to istota pojmowania tego prawa… …no i jak dowieść, że się „chroni dane osobowe”? …to praktyka stosowania tego prawa… https://www.slideshare.net/KrzysztofSugocki/rodowolucja RODOwolucja from Krzysztof Sługocki

Udostępniam wybrane zasoby

Od pewnego czasu realizuję wiele szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych w odniesieniu do RODO. Możliwe, że także Państwo doświadczacie rosnącego szczególnie teraz z jednej strony wrażenia wyolbrzymiania tematyki RODO, a z drugiej – zapotrzebowania na propozycje w tym zakresie. Z moich dociekań wynika, że dynamika oczekiwań w tym zakresie będzie w najbliższym czasie jeszcze bardziej rosła i będzie ewoluować z oczekiwania realizacji form szkoleniowych na rzecz realizacji form wdrożeniowych.  Udostępniam wybrane treści główne, wstępne, dodatkowe i uzupełniające zakresy realizowanych obecnie szkoleń, definiowanych działań oraz przyszłe ewentualne zamierzenia. Proszę korzystać z prezentowanych i udostępnianych tu zasobów. Jeżeli w Państwa uznaniu wskazane niżej zasoby mogą być pożytecznie wykorzystane po Państwa stronie oraz także po stronie podmiotów, z którymi Państwo współpracujecie, to proszę z tego korzystać; udostępniane treści mogą być wykorzystane dowolnie i zgodnie z uz

Inspektor ochrony danych (osobowych) we wszystkich podmiotach publicznych

GIODO 15 marca komunikuje: Od 25 maja 2018 r. inspektor ochrony danych obowiązkowy we wszystkich w podmiotach publicznych. Krzysztof.Slugocki@gmail.com , https://www.facebook.com/rodo2018 W tytule komunikatu GIODO zwraca uwagę słowo „obowiązkowy” – obowiązkowy w podmiocie publicznym (i to w każdym). Dalej w komunikacie GIODO można przeczytać: „Wszystkie podmioty sektora publicznego od 25 maja 2018 r., czyli od dnia, w którym zaczniemy w Polsce stosować RODO, będą zobowiązane do posiadania inspektora ochrony danych i udzielania mu wsparcia w zakresie wykonywania jego zadań.” ( https://giodo.gov.pl/pl/1520281/10423 ). Czyli w zgodności z tą treścią, podmiot publiczny (każdy) będzie zobowiązany „do posiadania” inspektora ochrony danych. Czyli razem do daje coś na kształt „obowiązkowego posiadania” inspektora ochrony danych osobowych. Obowiązkowe posiadanie IODo (DPO) Musze to skomentować. Darzę ogromnym szacunkiem, estymą i atencją GIODO, ale chyba coś tam się chwi